Thứ Sáu, 31/03/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử

Thứ sáu, 26/03/2021

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn, thời gian qua, Ninh Bình đã quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuẩn về công nghệ thông tin, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở phát biểu tại lớp tập huấn - Ảnh: TT

Để xây dựng thành công chính quyền điện tử, yếu tố quan trọng đầu tiên đó là hạ tầng kỹ thuật CNTT phải được đầu tư một cách đồng bộ và đi trước một bước. Do vậy, trong nhiều năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố quan tâm đầu tư kinh phí để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử gắn với Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh. 
Tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, nâng cấp và mở rộng dung lượng các tuyến truyền dẫn cáp quang nội tỉnh, tạo thành vòng khép kín đảm bảo thông tin liên lạc; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Internet cáp quang băng rộng đến từng nhà dân; tăng cường phát triển mạng viễn thông di động mặt đất 3G, 4G, đảm bảo phủ sóng trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet di động phục vụ cho phát triển Chính quyền điện tử và chuyển đổi số. 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT tại cơ quan, đơn vị mình, gồm các hạng mục như hạ tầng thiết bị, hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu... 
Đến nay, hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT tại cơ quan hành chính các cấp được đầu tư khá đầy đủ. Các trang thiết bị bảo đảm an toàn thông tin được đầu tư theo hướng chuyên dụng, hiện đại. 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã đã thiết lập mạng LAN để kết nối các máy tính trong nội bộ cơ quan, đơn vị phục vụ ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, các hệ thống thông tin của tỉnh qua đường truyền Internet cáp quang băng thông rộng.
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã triển khai liên thông 3 cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; giảm chi phí hoạt động; tiết kiệm kinh phí, thời gian và nhân lực; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đến nay, hệ thống đã cung cấp 7.333 tài khoản người dùng và đã có trên 3,7 triệu lượt văn bản được lưu chuyển trên hệ thống.
Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã hoàn thành triển khai xây dựng, lắp đặt và đưa vào sử dụng với 162 điểm cầu, trong đó cấp tỉnh là 03 điểm (Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh); cấp huyện: 16 điểm (các huyện/thành ủy, UBND huyện/thành phố) và 143 điểm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh hiện hoạt động ổn định, hiệu quả. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị cũng đã triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, lĩnh vực khác.
Triển khai 3.196 chứng thư chuyên dùng số cho tổ chức và cá nhân từ cấp tỉnh đến cấp xã (Trong đó: 536 tổ chức, 2.660 cá nhân) và cấp 159 sim PKI cho các lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quyết liệt chỉ đạo triển khai, đến nay đã có 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện ký số hồ sơ, văn bản điện tử; có khoảng 75% hồ sơ, văn bản được các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ ký số tổ chức và cá nhân là lãnh đạo trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh. Đã thực hiện nâng cấp hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; hiện nay, hệ thống đã cung cấp gần 6.300 hộp thư cho hầu hết các cơ quan nhà nước và một số tổ chức, đơn vị trong tỉnh.
Cổng dịch vụ công của tỉnh được triển khai và hoạt động hiệu quả trên cơ sở tích hợp, kết nối liên thông với hệ thống Một cửa điện tử của 18 sở, ban, ngành, 8 UBND cấp huyện và 3 đơn vị ngành dọc với tổng số 2.052 TTHC
 
Bên cạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT. Nội dung đào tạo sát với thực tế, tập trung vào những công việc hàng ngày và những lỗi, sự cố thường gặp.
Nhờ đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị từng bước nâng cao, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT - TT của từng cơ quan, địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với ngành chức năng tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 
Hiện nay, toàn tỉnh có 124 công chức, viên chức chuyên trách về CNTT tại các cơ quan đơn vị và 100% đạt chuẩn kiến thức về CNTT, trong đó 57 người có trình độ thạc sỹ, 59 người có trình độ đại học, còn lại là cao đẳng. Toàn tỉnh có trên 3.000 cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng. 
Trong năm 2020, đã tổ chức 6 lớp Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu cho 120 học viên là cán bộ công chức cấp xã, 01 lớp Bồi dưỡng công nghệ thông tin cơ bản cho 30 học viên là cán bộ công chức các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức 11 lớp Tập huấn hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh cho 270 học viên là cán bộ công chức các Sở ban ngành, xã; 01 lớp Tập huấn Quản lý và sử dụng chữ ký số cho 60 học viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
Nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay, việc ứng dụng, phát triển CNTT tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh có bước đột phá, nhiều đơn vị chủ động đề xuất đầu tư hoàn thiện hạ tầng và triển khai các ứng dụng khá đồng bộ, có hiệu quả.
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức về CNTT đã thúc đẩy tiến trình ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Phương Thảo
 
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
2249157

Trực tuyến: 52

Hôm nay: 580