Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình
Giới thiệu

Thông tin lãnh đạo

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số: 428/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình. Sau đây là một số thông tin về lãnh đạo sở thông tin và truyền thông Ninh Bình.

1. Lãnh đạo Sở

* Ông Đoàn Thanh Hải : Giám đốc

 - Điện thoại: 02293.513.323

 - Emai: haidt.stttt@ninhbinh.gov.vn

* Bà Trần Thị Thảo: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 02293.513.305

- Email: thaott.stttt@ninhbinh.gov.vn

* Ông Tạ Quang Phương: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 

- Email: phuongtq.stttt@ninhbinh.gov.vn

2. Văn phòng Sở

* Bà Hùng Thị Nam Giang - Chánh Văn phòng

Điện thoại văn phòng: 02293.889.236

Email: gianghtn.stttt@ninhbinh.gov.vn

* Bà Phạm Thị Thảo - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại văn thư: 02293.889.237

Email: thaopt.stttt@ninhbinh.gov.vn

3. Phòng Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

* Ông Bùi Xuân Chiên - Trưởng phòng

- Điện thoại : 02293.889.247

- Email: chienbx.stttt@ninhbinh.gov.vn

* Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng

- Email: dungnt.stttt@ninhbinh.gov.vn

4. Phòng Thông tin Báo chí - Xuất bản

* Ông Đinh Tiến Quang - Trưởng phòng

- Điện thoại :02293.89.11.22

- Email:quangdt.stttt@ninhbinh.gov.vn

- Bà Hoàng Thị Tươi - Phó Trưởng phòng

- Emai: hoanght.stttt@ninhbinh.gov.vn

5. Thanh tra Sở

* Ông Nguyễn Bá Ước - Chánh thanh tra

Điện thoại  :02293.889.249

Email: uocnb.stttt@ninhbinh.gov.vn

* Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Chánh thanh tra

Email: huonghtn.stttt@ninhbinh.gov.vn

6. Trung tâm CNTT-TT

* Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc

Email: trungnt.stttt@ninhbinh.gov.vn

* Ông Hà Xuân Trường - Phó Giám đốc

Email: truonghx.stttt@ninhbinh.gov.vn

 - Điện thoại văn phòng: 02293.899.358

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1953769

Trực tuyến: 82

Hôm nay: 782