Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Công khai ngân sách

Quyết toán ngân sách năm 2020

Thứ sáu, 29/01/2021

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ

Thứ tư, 27/01/2021
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung mộ số điều của ghị định 103/2005/NĐ-CP

Quyết toán ngân sách năm 2019

Thứ năm, 10/09/2020
Ngày 08 tháng 9 năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình ra Quyết định số 1253/QĐ-STTTT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và tình hình thu chi năm 2019.
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1954304

Trực tuyến: 96

Hôm nay: 1317