Thứ Năm, 25/07/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Công bố Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thứ năm, 12/10/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 09/10/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đến nay, Bộ TT&TT là Bộ, ngành đầu tiên nghiên cứu và công bố 08 bản đồ công nghệ cho tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Bản đồ công nghệ trong lĩnh vực Báo chí - Ảnh: PV

Việc xây dựng và công bố Bản đồ công nghệ là để các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng làm công cụ hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, lập chiến lược mang tính dẫn dắt, xây dựng các kế hoạch triển khai từ ngắn hạn đến trung và dài hạn, phù hợp với sự phát triển của công nghệ, gắn với chiến lược phát triển ngành và lĩnh vực; hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định về ứng dụng, triển khai công nghệ mới, tránh đầu tư quá sớm hoặc quá muộn khi công nghệ đã lỗi thời.

Bản đồ công nghệ số lĩnh vực xuất bản - Ảnh: PV

Sau 03 tháng nghiên cứu, 11 đơn vị của Bộ đã xây dựng được phiên bản đầu tiên của 08 Bản đồ công nghệ cho 8 lĩnh vực TT&TT gồm: Viễn thông, Bưu chính, Báo chí, Xuất bản, Chính phủ số, An toàn thông tin, Đại học số, Công nghệ số. 08 bản đồ công nghệ được giới thiệu đầy đủ tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/160393/Ban-do-cong-nghe-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong.html
Phương pháp xây dựng Bản đồ công nghệ

Bản đồ công nghệ lĩnh vực bưu chính - Ảnh: PV

Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông được xây dựng dựa trên các chiến lược đã được phê duyệt; tham khảo các báo cáo chuyên đề về xu hướng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ trên thế giới; các tài liệu của của một số tổ chức uy tín trên thế giới về cách thức, phương pháp xây dựng bản đồ công nghệ, lấy ý kiến các chuyên gia trong nước.

Mỗi bản đồ công nghệ gồm một tài liệu mô tả, đánh giá chi tiết từng công nghệ và một trang đồ họa (bản đồ) thể hiện các thông tin ngắn gọn về các công nghệ có tác động đáng kể đến lĩnh vực, với 04 loại thông tin là: mức độ trưởng thành của công nghệ, mức độ ảnh hưởng của công nghệ, các giai đoạn của sự kỳ vọng của công nghệ theo thời gian. Cụ thể, với Bản đồ công nghệ số cho lĩnh vực chính phủ số bao gồm những thông tin sau:

Bản đồ công nghệ chính phủ số gồm 32 công nghệ số được thể hiện theo hình ra đa, với:

- Các vòng tròn đồng tâm thể hiện thời gian: dưới 02 năm, từ 02-05 năm, từ 05-10 năm và trên 10 năm.

- Con số trong các hình tròn chỉ mức độ trưởng thành của công nghệ, số 01 là mức phôi thai, số 02 là mức trẻ em, số 03 là mức thanh niên, số 04 là mức trưởng thành, số 05 là mức chín muồi.

- Độ to hay nhỏ của hình tròn biểu thị cho mức độ ảnh hưởng của công nghệ đó đối với lĩnh vực. Có 03 mức là thấp, trung bình, cao.

- Màu sắc của các hình tròn biểu thị cho các giai đoạn của sự kỳ vọng của công nghệ: bình mình công nghệ, đỉnh điểm của sự thổi phồng kỳ vọng, đáy của sự vỡ mộng, công nghệ dần được chấp nhận, công nghệ được ứng dụng rộng rãi và ổn định.

Trên thế giới, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp thường chọn áp dụng sớm công nghệ từ giai đoạn đáy của sự vỡ mộng, áp dụng rộng rãi sớm thì chọn giai đoạn công nghệ dần được chấp nhận, áp dụng rộng rãi muộn là giai đoạn công nghệ được ứng dụng rộng rãi, ổn định, còn sau đó là công nghệ đã lạc hậu.

Như vậy, Bản đồ công nghệ số cho lĩnh vực chính phủ số khuyến cáo lựa chọn áp dụng công nghệ chatbot và full life cycle API management trong vòng 02 năm tới.

Bản đồ công nghệ sẽ là công cụ hỗ trợ quản lý, dự báo, dẫn dắt, quyết định lựa chọn chấp nhận, ứng dụng, đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ một cách tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất. Bản đồ công nghệ sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trả lời ba câu hỏi mang tính sống còn: Các xu hướng lớn nào ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ số trong năm nay? Các công nghệ số nào có tiềm năng cân bằng giữa giá trị và rủi ro? Các công nghệ số mới nổi nào nên thận trọng khi triển khai? 

Bản đồ công nghệ lĩnh vực an toàn thông tin - Ảnh: PV

Bản đồ công nghệ lĩnh vực viễn thông - Ảnh: PV

 

 

PV
 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?