Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công, vốn vay

Dữ liệu đang được cập nhật
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1954051

Trực tuyến: 41

Hôm nay: 1064