Thứ Ba, 05/12/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

Báo chí

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

2

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Báo chí

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

3

Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin

Báo chí

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

4

Cho phép họp báo (nước ngoài)

Báo chí

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

5

Cho phép họp báo (trong nước)

Báo chí

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

6

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

7

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

8

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

9

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

10

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

11

Cấp giấy phép hoạt động in

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

12

Cấp lại giấy phép hoạt động in

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

13

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

14

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

15

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

16

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

17

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Xuất Bản, In và Phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

18

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

19

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

20

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Xuất bản, in và phát hành

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

21

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

22

Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

23

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

24

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

25

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

26

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

27

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

28

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

29

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

30

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2,G3,G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

31

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Bưu chính

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

32

Cấp giấy phép bưu chính.

Bưu chính

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

33

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Bưu chính

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

34

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Bưu chính

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

35

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Bưu chính

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

36

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Bưu chính

Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông

37

Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Bưu chính

Phòng Công nghệ - Bưu chính - Viễn thông

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
3504672

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 350

Hôm qua: 5375