Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Danh bạ điện thoại

 1. Lãnh đạo Sở

* Ông Đoàn Thanh Hải: Giám đốc Sở

Điện thoại: 02293.513.323

 * Bà Trần Thị Thảo : Phó Giám đốc

 Điện thoại: 02293.513.305      

       

2. Văn phòng Sở

* Bà Hùng Thị Nam Giang: Chánh Văn phòng

* Bà Phạm Thị Thảo - Phó Chánh Văn phòng

* Ông Đinh Vạn Chinh - Văn thư Sở

 Điện thoại văn phòng: 02293.889.237

     

5. Phòng Công nghệ - Bưu chính - Viễn thông 

* Ông Bùi Xuân Chiên :Trưởng phòng

* Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó phòng

 Điện thoại : 02293.889.247

 

6. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

* Ông Đinh Tiến Quang: Trưởng phòng

 Điện thoại :02293.89.11.22

* Bà Hoàng Thị Tươi: Phó Trưởng phòng

 

7. Thanh tra Sở

* Ông Nguyễn Bá Ước: Chánh Thanh tra

* Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chánh Thanh tra

 Điện thoại  :02293.889.249

 

8. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

* Ông Nguyễn Thành Trung: Giám đốc

* Ông Hà Xuân Trường: Phó Giám đốc

 Điện thoại: 02293.899.358

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692812

Trực tuyến: 10

Hôm nay: 61