Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Văn phòng Sở

Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2022

Thứ năm, 25/08/2022

Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1953798

Trực tuyến: 57

Hôm nay: 811