Chủ Nhật, 25/02/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình

Tuyên truyền Bình đẳng giới

Infographic: Các chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam

Thứ hai, 20/11/2023

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được triển khai từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm (bắt đầu từ năm 2016). Mỗi năm một chủ đề, Tháng hành động đã góp phần mạnh mẽ trong việc thu hút sự quan tâm và tham gia của nhân dân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới. 

Infographic: Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023 (Phần 2)

Thứ tư, 15/11/2023

Năm 2023, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Infographic: Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023 (Phần 1)

Thứ sáu, 10/11/2023

Năm 2023, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Infographic: Những hoạt động chính triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ năm, 09/11/2023

Ngày 06/11/2023 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2023 với mục đích

Infographic: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 10/07/2023

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Infographic: Truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 03/07/2023

 Ngày 24/6/2022, Ủy ban  nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số  119/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Infographic: Thế giới không đạt tiến bộ về bình đẳng giới trong 10 năm qua

Thứ ba, 20/06/2023

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 12/6/2023, việc thúc đẩy bình đẳng giới không đạt được tiến bộ trong thập niên qua, khi những thành kiến văn hóa tiếp tục cản trở việc trao quyền cho phụ nữ và khiến thế giới khó có thể đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc về bình đẳng giới vào năm 2030.

Infographic: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030  (Phần 2)

Thứ hai, 20/03/2023

Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ  về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu:

Infographic: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (Phần 1)

Thứ tư, 15/03/2023

Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ  về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu:

Infographic: Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới

Thứ năm, 02/02/2023

Luật Bình đẳng giới (Luật số 73/2006/QH11) được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Mục tiêu bình đẳng là “xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
4056730

Trực tuyến: 74

Hôm nay: 1747

Hôm qua: 4054