Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Báo cáo, tổng hợp

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ

Thứ tư, 27/01/2021
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung mộ số điều của ghị định 103/2005/NĐ-CP
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1953782

Trực tuyến: 81

Hôm nay: 795