Chủ Nhật, 19/05/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Phiên họp thứ 8, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ tư, 24/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Sáng 24/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban để đánh giá về công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thời gian qua, các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024 và thời gian tới. Phiên họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc tại các điểm cầu Trụ sở Chính phủ và trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình

Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2024 là năm bứt phá trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tập trung thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, trong đó có phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Trong đó, chú trọng 3 đột phá chiến lược: xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế liên quan đến chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là nhân lực phục vụ chuyển đổi số; xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách như dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng xuyên biên giới; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nâng cao hiệu quả các chính sách người có công, trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách không dùng tiền mặt…

Chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng cho biết, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024, trong đó xác định trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin; số hóa các ngành kinh tế; quản trị số; dữ liệu số - là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tập trung thảo luận đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có minh chứng bằng số liệu cụ thể, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, rào cản, điểm nghẽn và nguyên nhân; Chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Bài học kinh nghiệm là gì, các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất nhiệm vụ đã được đề ra tại Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số, nhất là các giải pháp mang tính đột phá.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua công tác chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số.

Đến nay, có 21 bộ, ngành và 62 địa phương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. 19 bộ, cơ quan ngang bộ; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 63/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP. Còn 03 bộ, ngành chưa ban hành. 14 bộ, ngành và 52 địa phương đã ban hành hành danh mục cơ sở dữ liệu theo quy định, đạt tỷ lệ 77%, tăng 11% so với năm 2023.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và 4 doanh nghiệp; đồng bộ thành công trên 268 triệu thông tin người dân; tiếp nhận hơn 1,5 tỷ yêu cầu xác thực thông tin (tăng 213 triệu so với năm 2023). Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã kết nối với 388 hệ thống, cơ sở dữ liệu của 95 cơ quan, đơn vị tham gia kết nối. Trung bình mỗi ngày khoảng 2,8 triệu giao dịch. Tổng số giao dịch tới nay là khoảng 2 tỷ giao dịch.

Về phát triển hạ tầng số, hiện nay 100% xã kết nối internet cáp quang, có 80,2% hộ gia đình sử dụng cáp quang internet băng rộng. Di động băng rộng 4G được phủ sóng tới 99,8% dân số với chất lượng ổn định. Bộ TT&TT đã tổ chức đấu giá tần số 5G đối với 2 khối băng tần và sắp tới sẽ đấu giá thêm 1 khối.

Ngày 31/01/2024, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 23/KH- về thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Kết quả triển khai 11 dịch vụ công (DVC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đã giải quyết 55.554/56.632 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,09%; 14 DVC của các sở, ban, ngành đã giải quyết 25.535/33.616 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75,96%. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã gửi 351.212 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành rà soát cơ sở dữ liệu cho 22.900 người có công với cách mạng,149.086 người cao tuổi và 12.201 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đến nay 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhânthế y bạ giấy đạt 90%. Ngành Lao động - Thương binh Xã hội của tỉnh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cho Người có công, người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 69.714 đối tượng. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư đã tiến hành thường xuyên, liên tục đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Đã hoàn thành 23/23 chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư do Bộ Công an (Cục C06) giao trong đợt 1, đợt 2, đợt 3 (tỷ lệ đạt 100%).

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh: Chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ biểu dương kết quả đạt được trong hoạt động CĐS của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các Ủy ban thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS, sự đồng lòng ủng hộ của người dân.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "3 tăng cường" gồm: tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của CĐS đến từng người dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; tăng cường tiềm lực cho CĐS, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực; tăng cường hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho CĐS. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt "5 đẩy mạnh" gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về CĐS; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; tạo lập dữ liệu số, phát triển dịch vụ số, đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số; đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo vệ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình CĐS quốc gia và 3 chiến lược: Về phát triển Chính phủ số; về phát triển kinh tế số và xã hội số; về phát triển dữ liệu số. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp viễn thông xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có lưới điện quốc gia, hoàn thành trước tháng 12/2024; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại theo Quyết định 06/QĐ-TTg. Đồng thời tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng…

TT

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
4763408

Trực tuyến: 31

Hôm nay: 3222

Hôm qua: 5768