Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Quyết toán ngân sách

Quyết toán ngân sách năm 2020

Thứ sáu, 29/01/2021

Quyết toán ngân sách năm 2019

Thứ năm, 10/09/2020
Ngày 08 tháng 9 năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình ra Quyết định số 1253/QĐ-STTTT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và tình hình thu chi năm 2019.
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1954347

Trực tuyến: 45

Hôm nay: 1360