Thứ Ba, 05/12/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Một số điểm mới của Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT

Thứ tư, 01/02/2023

Hôm nay, ngày 01/2/2023, Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu chính thức có hiệu lực. 

Kế thừa các nội dung còn phù hợp của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (hạ tầng viễn thông, tiếp đất, chống sét, an toàn cháy nổ…) trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác các trung tâm dữ liệu, bám sát căn cứ pháp lý gồm Luật Viễn thông (2009), Luật Công nghệ thông tin (2006), Luật An toàn thông tin mạng (2015), Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (2006), Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2007), Thông tư 23/2022/TT-BTTTT có một số điểm mới như sau:

- Cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật cập nhật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy (QCVN 9:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông và QCVN 32:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông; QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình).

- Quy định áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, phổ biến nhất trên thế giới về yêu cầu hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu (TCVN 9250:2021, TIA-942-B của ANSI/TIA và tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute) và các doanh nghiệp công bố sự phù hợp theo các cấp độ xếp hạng phù hợp. Việc mở rộng các tiêu chuẩn áp dụng cho phép doanh nghiệp chủ động lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng hạ tầng trung tâm dữ liệu và là cơ sở để doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Minh bạch hóa: các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp đều được đánh giá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi của khách hàng (khách hàng có thể lựa chọn trung tâm dữ liệu với cấp độ phù hợp nhu cầu của mình).

Thông qua việc công bố chất lượng với các mức xếp hạng khác nhau cũng thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các trung tâm dữ liệu thông qua chất lượng.
- Quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động đánh giá, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các trung tâm dữ liệu xếp hạng cao (mức 3 và 4): Các trung tâm dữ liệu này phải được đánh giá, chứng nhận bởi tổ chức đánh giá, chứng nhận trong nước hoặc nước ngoài có uy tín được chỉ định, thừa nhận.

- Quy định trách nhiệm rõ hơn đối với các cơ quan quản lý (Cục Viễn thông, Vụ Khoa học và Công nghệ) nhằm tăng cường công tác kiểm tra doanh nghiệp trung tâm dữ liệu.

- Đối với thủ tục công bố sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Thông tư 23/2022/TT-BTTTT không sửa đổi thủ tục hành chính công bố sự phù hợp của trung tâm dữ liệu tại Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT và không tăng thêm thành phần hồ sơ.

Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023. Thông tư cũng cụ thể hóa các bước thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể (Trung tâm dữ liệu đã được phê duyệt thiết kế trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành; Trung tâm dữ liệu đã được xây dựng, vận hành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành đồng thời khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư này trong quá trình sửa đổi, cải tạo, nâng cấp trung tâm dữ liệu nêu trên).

Việc ra đời Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT với các quy định sửa đổi, bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu sẽ giúp cho hạ tầng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam phát triển hiện đại, bền vững và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số tại Việt Nam.

Định hướng trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng hiệu quả năng lượng đối với trung tâm dữ liệu nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ đã đặt ra.

Trung tâm dữ liệu là mạng lưới các tài nguyên lưu trữ và tính toán, cho phép phân phối các ứng dụng phần mềm và dữ liệu. Về mặt vật lý thì trung tâm dữ liệu là một công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật (nhà trạm, hệ thống cáp, các thiết bị phụ trợ) cùng với hệ thống máy tính và tài nguyên được lắp đặt tập trung trên đó lưu trữ, xử lý, trao đổi, cung cấp dữ liệu và ứng dụng của một hay nhiều tổ chức, cá nhân. 

MH

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
3504600

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 278

Hôm qua: 5375