Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Thứ bảy, 18/06/2022

Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Đây là chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. 

Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ TT&TT phải chủ trì triển khai thực hiện trong năm 2022. Các đơn vị này có trách nhiệm triển khai bảo đảm chất lượng hiệu quả, đúng tiến độ, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, xử lý.

Kế hoạch đề nghị các Bộ ngành chủ quản các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho người dân trong thời gian từ 1-10/10/2022 hoặc toàn bộ tháng 10/2022. Cụ thể, đó là các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sáng kiến Lãnh đạo số tương lai), Bộ Công thương (Sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến qua sàn thương mại điện tử), Ngân hàng Nhà nước (Sáng kiến thúc đẩy sử dụng dịch vụ ngân hàng số), Bộ Giao thông vận tải (Sáng kiến thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông vận tải), 

Đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức phát động sáng kiến ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm tại địa phương trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ TT&TT chủ trì xây dựng và điều kiện thực tế của từng địa phương. Kế hoạch cụ thể đề nghị gửi về Bộ TT&TT trước ngày 15/9/2022. 

Liên quan đến các hoạt động truyền thông, Kế hoạch đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp chủ trì phát động các hoạt động truyền thông trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

Cuối cùng, Kế hoạch cho biết, định kỳ vào Quý I hằng năm, Bộ TT&TT sẽ thông báo chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm và ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.

Ngọc Lâm

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692803

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 52