Thứ Năm, 23/03/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số

Thứ sáu, 20/05/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1126/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chợ phiên (ảnh minh họa)

Theo đó, Lớp tập huấn dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 26/5/2022 tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình với sự tham gia của 60 học viên là nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản; đồng bào dân tộc thiểu số; Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, cán bộ Ban quản lý các Chợ phiên trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Các học viên sẽ được các báo cáo viên là chuyên gia, nhà quản lý truyền đạt kiến thức về 4 chuyên đề gồm: Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số từ truyền thống đến hiện đại; Chợ phiên đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trước thách thức của kinh tế thị trường; Phương thức bảo tồn và xây dựng mô hình Chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số; Thực tế tái hiện ngoài trời về mô hình Chợ phiên của đồng bào vùng cao.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số dưới tác động của nền kinh tế thị trường. Đồng thời tăng cường, quảng bá, phát huy hình ảnh Chợ phiên truyền thống nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ đó giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào vùng cao; bảo tồn nét đẹp Chợ phiên, nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc và là nơi hội tụ giá trị tinh thần, nét đẹp văn hóa cần bảo tồn, phát huy.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
2201543

Trực tuyến: 40

Hôm nay: 5725