Thứ Ba, 06/06/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 06/10/2022

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”; các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) được triển khai thường xuyên, liên tục, phù hợp với các điều kiện, đối tượng, khu vực trên địa bàn tỉnh.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 mang chủ đề “ “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số

Việc thông tin tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: tuyên truyền phổ biến, sâu rộng các nội dung của Quyết định số 505/QĐ- TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022; tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số; các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; truyền thông về những thành tựu của quốc tế, của Việt Nam và của tỉnh Ninh Bình trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể nhất là kết quả triển khai mô hình thí điểm Chính quyền số cấp sở ngành tại các sở: Nội vụ, Công thương, Thông tin và Truyền thông; thí điểm “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; thí điểm Tổ công nghệ số tại cộng đồng; chuyển đổi số trong cải cách hành chính, hoạt động thương mại điện tử...; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn, đặc biệt là vận động người dân tích cực tham gia sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số; đồng thời tuyên truyền về các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong Tháng 10/2022 (từ ngày 01-31/10/2022) - Tháng 10. Tháng tiêu dùng số hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số. Danh sách chi tiết các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10 được đăng tải trên Cổng thông tin về Chuyển đổi số quốc gia. Nội dung này sẽ do Các sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện thường xuyên.

Đối với việc Biên tập, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về chuyển đổi số; xây dựng các chương trình, phóng sự truyền hình; chương trình truyền thanh tuyên truyền về chủ đề Chuyển đổi số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Nhiệm vụ này do sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tháng 10/2022.

Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số thông qua báo điện tử, các nền tảng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube...); các Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Nội dung này do các sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện tháng 10/2022.

Việc thiết lập tài khoản Zalo OA “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình” nhằm tương tác với người dân và tuyên truyền về Xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vấn đề này do Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thành phố thường xuyên thực hiện.

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet kỳ 4 năm 2022 với Chủ đề “Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10” tại địa chỉ https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/. Thông tin này do các sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí của tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện từ 1/10-15/12/2022.

Xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở tại địa chỉ “tttt.ninhbinh.gov.vn” và lồng ghép các tin, bài trên các tài liệu tuyên truyền “Thông tin và Truyền thông” của Sở. Nhiệm vụ này sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thường xuyên.

Lan Ngọc

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
2638625

Trực tuyến: 18

Hôm nay: 65

Hôm qua: 4414