Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Sẽ sớm kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cán bộ, công chức

Thứ bảy, 05/03/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thực hiện vào tháng 6/2022.

Sẽ sớm kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cán bộ, công chức

Hoạt động giám sát được thực hiện chi tiết thông qua kết nối cơ sở dữ liệu từ các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông… tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước. 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 2/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã ký quyết định ban hành kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện Quyết định trên.

Kế hoạch được triển khai áp dụng tại Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Kế hoạch hướng đến kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ vào tháng 6/2022; phục vụ việc tăng cường công tác kiểm tra, xác minh thông tin về cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ trên nền tảng dữ liệu số.

Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tiến tới xây dựng Chính phủ số của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xác định nội dung, công việc, trách nhiệm cụ thể, tổ chức, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg đảm bảo nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, đề cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị.

Kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được thời gian qua trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ.

Theo kế hoạch này, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, Bộ sẽ thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, Bộ Nội vụ rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Nội vụ thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Trương Hải Long giao Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ Nội vụ. Văn phòng Bộ là đơn vị thường trực chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc thực hiện kế hoạch.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo kết quả đầu ra và phân rõ thời gian thực hiện; thực hiện thủ tục hành chính, chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử, dựa trên thông tin, dữ liệu số, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Cùng với đó, triển khai các biện pháp cụ thể để thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng xử lý dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị./.

Tổng hợp

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
5198638

Trực tuyến: 119

Hôm nay: 2555

Hôm qua: 6176