Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Ninh Bình phát triển hạ tầng viễn thông: Đảm bảo kết nối chuyển đổi số

Thứ hai, 21/02/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư đẩy mạnh hạ tầng băng rộng để đảm bảo kết nối Internet, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hóa trên địa bàn tỉnh.


Trung tâm điều hành thông tin VNPT Ninh Bình

Quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng là mục tiêu mà các doanh nghiệp viễn thông, các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT đang hướng đến, góp phần đẩy mạnh các hoạt động trên môi trường điện tử, phù hợp với sự phát triển của đơn vị, địa phương trong tỉnh trong tiến trình số hóa ở các lĩnh vực. Hiện nay, hạ tầng mạng viễn thông của tỉnh đã phủ rộng từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của người dân, doanh nghiệp. 

Đến nay, 100% số xã có sóng di động 2G, 3G và 100% thị trấn, thành phố có sóng di động 4G, mạng Internet băng rộng cáp quang triển khai đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Phạm Đình Hưng, Phó Giám đốc VNPT Ninh Bình cho biết: Việc tập trung phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược chuyển đổi số.

Hạ tầng số là hạ tầng viễn thông cộng thêm nền tảng điện toán đám mây. Hạ tầng số phục vụ Chính phủ số là một thành phần quan trọng trong quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông. Xuất phát từ quan điểm đó, VNPT Ninh Bình đã tập trung phát triển hạ tầng mạng lưới đảm bảo khả năng kết nối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân như hệ thống thiết bị IOC; đảm bảo năng lực xử lý, lưu trữ, bảo mật… của Trung tâm Phục vụ hành chính công, các ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh. 

VNPT Ninh Bình đã xây dựng hạ tầng viễn thông băng thông rộng, tốc độ cao lên đến hàng trăm Mbps. Kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 1, 2 đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 100% các thôn, xóm đều có mạng cáp quang băng thông rộng. Ngoài ra, VNPT còn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng mạng 3G, 4G tốc độ cao, đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi số của người dân và chính quyền. VNPT Ninh Bình cam kết đồng hành cùng chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công cuộc chuyển đổi số thời gian tới. 

Lễ khai trương hệ thống du lịch thông minh tỉnh Ninh Bình

Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh được quan tâm đầu tư. 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã đã thiết lập mạng nội bộ (LAN - Local Area Network) để kết nối các máy tính trong nội bộ cơ quan, đơn vị phục vụ ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, các hệ thống thông tin của tỉnh; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có máy tính sử dụng tại cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%, tại cấp xã đạt khoảng 85%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Yên Mô cho biết: Thực hiện công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Mô, năm 2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các xã chuyển đổi số; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bộ phận một cửa cấp xã, cấp huyện. Đến nay, 100% các xã, thị trấn mua sắm thiết bị máy tính, máy scan phục vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin các xã, thị trấn đảm bảo thông suốt, kịp thời giải quyết công việc qua môi trường điện tử.

Từ thành công mô hình chuyển đổi số điểm tại xã Yên Hòa, năm 2021, huyện Yên Mô đã triển khai, nhân rộng ra 6 xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi số, cơ bản thực hiện đúng theo kế hoạch. Với quan điểm hạ tầng số phải đi trước, phải xây dựng một cơ sở hạ tầng số mạnh mẽ để làm nền tảng thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, hiện toàn tỉnh có 64 máy chủ. 

Mạng Truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) đã được triển khai cho 196 cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đã hình thành mạng diện rộng nội tỉnh (WAN - Wide Area Network) dựa trên hạ tầng của Mạng TSLCD, hiện đã đấu chuyển cơ bản cho các cơ quan, đơn vị để sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh vào mạng TSLCD và kết nối với mạng TSLCD quốc gia. 

Trung tâm dữ liệu của tỉnh đang tích cực triển khai, từng bước phấn đấu đạt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 3. Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu nội tỉnh (LGSP) đã được triển khai và kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ tịch, CSDL cấp phiếu lý lịch tư pháp, CSDL cấp mã số quan hệ ngân sách, CSDL đăng ký doanh nghiệp từ bộ và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, ngành Trung ương với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). 

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đang được triển khai nhằm thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, báo cáo của các ngành cho lãnh đạo các cấp. Hệ thống này khi đi vào hoạt động sẽ bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng CNTT, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành. 

Hệ thống một cửa được triển khai xây dựng đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông hồ sơ, thủ tục hành chính giữa các sở, ban, ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện. 100% các cơ quan, đơn vị đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua môi trường mạng; việc ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản qua môi trường mạng được duy trì. 

Trong năm 2021, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 403.514 hồ sơ (mức độ 3 tiếp nhận và cập nhật là 179.426 hồ sơ; có 39.683 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; mức độ 4 tiếp nhận và cập nhật là 102.095 hồ sơ, có 55.322 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến). Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đạt 33,75%. Việc hiện đại hóa hạ tầng viễn thông sẽ giúp tỉnh sớm tranh thủ thời cơ để phát triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Ninh Bình văn minh, hiện đại.

Cẩm Tú

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
5198059

Trực tuyến: 61

Hôm nay: 1976

Hôm qua: 6176