Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Gia Viễn công khai các hoạt động, nâng cao sự hài lòng của người dân

Thứ sáu, 24/02/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong thời gian qua, Gia Viễn đã thực hiện việc công khai, minh bạch các văn bản chỉ đạo điều hành của TW, của tỉnh, huyện, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức được tiếp cận thông tin về tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước. Từ đó kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, mang đến sự hài lòng cho nhân dân trên địa bàn.

Quy trình giải quyết cải cách thủ tục hành chính được Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các xã , thị trấn và huyện Gia Viễn niêm yết công khai và cập nhật trên Trang Thông tin điện tử để nhân dân tiếp cận, tra cứu và tìm hiểu.

Để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đến việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức... đều được thường xuyên cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của huyện và các xã , thị trấn, cũng như niêm yết công khai tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các đơn vị, địa phương. Bảng niêm yết được lắp đặt tại vị trí dễ nhìn thấy nhất, đảm bảo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, tra cứu và tìm hiểu.

Là lĩnh vực phải tiếp nhận rất nhiều các giấy tờ, văn bản chỉ đạo điều hành từ cấp trên do vậy để người dân kịp thời nắm bắt thông tin và tra cứu, nhất là nội dung liên quan đến trợ cấp ưu đãi người có công, An sinh xã hội, lao động việc làm trên địa bàn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã đăng tải công khai quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để nhân dân biết

UBND và các phòng ban trong huyện đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

Những nỗ lực của huyện Gia Viễn trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp người dân được tiếp cận thông tin một cách thuận lợi, góp phần vào thành công của công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện.

Như Quỳnh

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
5198055

Trực tuyến: 63

Hôm nay: 1972

Hôm qua: 6176