Thứ Năm, 25/04/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1930-2020)

Thứ tư, 20/03/2024

Sáng 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1930-2020).

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1930-2020)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bộ sách cho các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tái bản và nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh; Đinh Văn Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Thanh Túc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng Biên soạn; Bí thư các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hoa Lư, Bảo tàng, Thư viện tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy và lãnh đạo Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố.

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử tỉnh Ninh Bình 19302020

Các đại biểu dự lễ ra mắt bộ sách.

Báo cáo kết quả việc tái bản và nghiên cứu, biên soạn xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên soạn cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương, nhằm lưu lại những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình; thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức tái bản 2 tập sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tập I (1930-1975), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tập II (1975-2000) và nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tập III (2001-2020).

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 19302020

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn bộ sách.

Quá trình thực hiện đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của các thành viên Hội đồng Biên soạn, Tổ giúp việc đã dày công sưu tầm, khai thác tư liệu, tài liệu; tra cứu, đối chiếu, xác minh, bổ sung thêm các thông tin, dữ liệu lịch sử từ các ấn phẩm viết về tỉnh đã được xuất bản, qua đó, bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu quý về lịch sử Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, đối với cuốn tập 3, sau 5 lần xin ý kiến góp ý, 3 lần tổ chức hội thảo đã nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến quý báu, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ về nhiều mặt chuyên môn của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hội đồng biên soạn đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, sử dụng các phương pháp nghiên cứu lịch sử; biên soạn bản thảo đảm bảo đúng yêu cầu một cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, qua đó góp phần làm sáng tỏ nhiều sự kiện quan trọng, có tính đột phá, mạnh dạn đổi mới tư duy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh cũng như những thành tựu Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được. 

Bộ sách là công trình khoa học được nghiên cứu, biên soạn, tiếp thu, chỉnh sửa cẩn trọng, công phu, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định và đến tháng 12/2023, bộ sách đã hoàn thành việc in ấn, xuất bản với số lượng 1.500 bộ. Với 3 tập dày dặn, hơn 1000 trang, bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh đã tái hiện sinh động các chặng đường phát triển, những nỗ lực, hy sinh và cống hiến của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc từ năm 1930 đến năm 2020.

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 19302020

Đại diện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật-đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên tập - xuất bản bộ sách phát biểu tại lễ ra mắt bộ sách.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật-đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên tập - xuất bản bộ sách cho biết: Trong quá trình triển khai xuất bản bộ sách, Ban biên tập của Nhà xuất bản đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa, đối chiếu các văn bản, sự kiện lịch sử, nhân vật, địa danh… được đề cập trong bản thảo với các sách, tài liệu chính thống đã xuất bản, nhằm bảo đảm tính chính xác, tính khoa học và tính lôgíc của bộ sách. Đồng thời, Ban biên tập đã trao đổi, xin ý kiến góp ý, thẩm định của một số chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện nội dung bản thảo. 

Đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo, Hội đồng Biên soạn và sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan hữu quan của tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng việc tái hiện lịch sử Đảng bộ tỉnh thông qua bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình với một khối lượng đồ sộ thông tin, sự kiện trong khoảng thời gian 90 năm (1930 - 2020) là một việc làm vô cùng quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. 

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề nghị Tỉnh ủy xem xét, có chủ trương xuất bản bộ sách này dưới dạng các phiên bản sách điện tử như: sách đa phương tiện, sách nói… để góp phần lan tỏa giá trị của bộ sách đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tái bản và nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh trân trọng cảm ơn sự tâm huyết tham gia đóng góp ý kiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ về mặt chuyên môn của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và phát hành bộ sách.

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 19302020

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu tại lễ ra mắt.

Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng biên soạn, nhất là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Hội đồng Biên soạn đã nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát các phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử; công phu, kỹ lưỡng, khoa học trong quá trình nghiên cứu chỉnh sửa và biên soạn bộ sách.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác biên soạn, xuất bản sách lịch sử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: nhận thức về lịch sử là nhu cầu khách quan của con người nhằm biết rõ hơn về nguồn cội. Thông qua việc biên soạn, xuất bản sách lịch sử góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn; rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua từng chặng đường lịch sử, làm nền tảng, động lực xác định tầm nhìn, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện, bền vững tỉnh Ninh Bình hiện tại, tương lai. 

Vì vậy, Bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (từ năm 1930 đến năm 2020) có ý nghĩa quan trọng, đã tổng kết những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, ghi lại những dấu mốc trọng đại và đúc kết những bài học lịch sử có giá trị thực tiễn sâu sắc; là tài liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, việc xuất bản, phát hành bộ sách cũng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả trong và ngoài tỉnh về lịch sử tỉnh Ninh Bình nói chung và lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Để lan tỏa giá trị to lớn, sâu sắc của bộ sách, sớm đưa bộ sách đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phát hành đúng, đủ số lượng sách đến các đối tượng đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. 

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử tỉnh Ninh Bình 19302020

Bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (từ năm 1930 đến năm 2020).

Ngay sau Lễ ra mắt bộ sách đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về bộ sách bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp, đồng thời, khẩn trương số hóa bộ sách, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của bộ sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh gắn việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi của bộ sách vào sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, chi đoàn. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành ủy nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, bổ sung bài giảng giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương của nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm rà soát, chắt lọc, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng trong và ngoài tỉnh để tiếp tục cập nhật dữ liệu, tái bản bộ sách lần sau phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và từng giai đoạn lịch sử.

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 19302020

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất tặng bộ sách cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Lễ ra mắt và phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 19302020

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc tặng bộ sách cho các đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Tại lễ ra mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn;đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trao tặng bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình cho các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Mai Lan - Trường Giang - Anh Tú (Theo baoninhbinh.org.vn)

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
4562359

Trực tuyến: 124

Hôm nay: 9834

Hôm qua: 10548