Thứ Năm, 25/07/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 
Hình ảnh khác

Đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Các đơn vị ký cam kết thực hiện mô hình điểm tại Hội nghị

Lớp chuyên viên cao cấp khóa 02 năm 2023 của Học viện Hành chính Quốc gia thăm và nghiên cứu thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?