Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình
Văn bản: 08-KH/TW
Số hiệu 08-KH/TW
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
Ngày ban hành 23/8/2022
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký duyệt
Danh mục Văn bản của trung ương
Tài liệu
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692801

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 50