Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Mô

Thứ năm, 22/04/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thời gian qua, huyện Yên Mô đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC), góp phần tạo sự công bằng, minh bạch, hiệu quả, giảm phiền hà cho người dân, nhất là trong giai đoạn thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Yên Mô tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Hướng dẫn công dân thực hiện các TTHC trên Cổng dịch vụ công tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện Yên Mô.
 
Huyện yên mô đã công khai 234 thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa liên thông huyện, đối với cấp xã đã niêm yết 105 thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp xã. Trong đó, cung cấp các thủ tục trực tuyến mức độ 3 là 56 thủ tục, mức độ 4 là 29 TTHC đối với cấp huyện; 31 thủ tục trực tuyến mức độ 3 và 22 TTHC mức độ 4 tại Bộ phận một cửa cấp xã.
 
Để thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách bộ phận một cửa cấp xã và Trung tâm Một cửa liên thông huyện được Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn về quy trình, phương pháp đăng nhập, quy trình giải quyết trên cổng Dịch vụ công. Sau khi được tập huấn, bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, nhân viên Trung tâm cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.
 
Thực hiện dịch vụ công trên phần mềm "Một cửa điện tử" đem lại kết quả tốt với công dân và cán bộ công chức Trung tâm. Công dân có thể ở nhà vẫn thực hiện được các giao dịch hành chính, nắm bắt được quy trình giải quyết hồ sơ ở từng giai đoạn, giảm thời gian đi lại. Đối với người thực hiện tại Trung tâm, giảm được các khâu luân chuyển hồ sơ, ngồi tại Trung tâm cũng thực hiện được  việc luân chuyển hồ sơ đến các cơ quan để giải quyết và nhận kết quả giải quyết từ các cơ quan trên môi trường mạng.
 
 
Xác định CCHC có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của huyện, thời gian qua, Văn phòng HĐND, UBND huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động triển khai ứng dụng CNTT trong giải quyết các TTHC; rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo quy định của UBND tỉnh; cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ theo quy định, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi cần giao dịch. 
 
 
Huyện Yên Mô cũng đã tập trung xây dựng và triển khai chính quyền điện tử, đảm bảo phục vụ trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử. 100% các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các hội, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai kết nối liên thông trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Trên 98% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các đơn vị trong huyện được chuyển dưới dạng văn bản điện tử. 
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức là lãnh đạo, công chức phụ trách văn thư được cung cấp chứng thư số, triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ. Qua đó có sự liên thông, kết nối các đơn vị trong huyện, tạo điều kiện thuận lợi trong thực thi công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện.
 

 

Từ việc tích cực ứng dụng CNTT đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết, thực hiện các TTHC trên địa bàn huyện. Trong 2 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã tiếp nhận trên 1.400 hồ sơ (cấp huyện trên 257 hồ sơ, cấp xã trên 1.200 hồ sơ). Trong đó, có 40 hồ sơ trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn đạt 99,52%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 0,48%; không có hồ sơ trễ hạn.
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
5198949

Trực tuyến: 90

Hôm nay: 2866

Hôm qua: 6176