Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Ninh Bình: 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đến năm 2025

Thứ năm, 24/06/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 24/6/2021 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh.

Diễn tập an toàn, an ninh thông tin các tỉnh phía Bắc
 
Mục tiêu đến năm 2025:
 
Tham gia triển khai, thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy mô lớn trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Thiết lập 03 trang/kênh trên mạng xã hội (tiêu biểu như Facebook, Zalo, Youtube) tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau.
 
100% các sở, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
100% công ty, doanh nghiệp nhà nước; bảo hiểm xã hội; ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước khác trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, nhân viên và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ.
 
Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.
 
 Trên 80% người sử dụng nói chung và 100% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn thông tin.
 
 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.
 
Trên 90% lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.
 
100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.
 
Ít nhất 80% cơ quan, tổ chức được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.
 
Nhiệm vụ cụ thể:
 
 
QTM các Sở, ban, ngành của tỉnh tham gia Diễn tập an toàn, an ninh thông tin 
 
Cùng với việc đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố để hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch:
 
Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch này; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hàng năm.
 
Là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai các nội dung Đề án.
 
Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án và tại Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.
 
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo:  Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình, nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.
 
Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị trong ngành nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, giáo viên.
 
Sở Tài chính:Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.
 
Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Chủ động bố trí chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Tổ chức chương trình trò chơi trên truyền hình (gameshow), cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin trên các kênh truyền hình, trong đó lồng ghép các nội dung về an toàn thông tin.
 
Sản xuất các chương trình, phim, bài hát, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình.
 
Tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Sở Thông tin và Truyền thông phát động.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
 
Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
 
Căn cứ nội dung của Đề án và Kế hoạch của tỉnh, chủ động xây dựng hoặc lồng ghép để triển khai Kế hoạch hàng năm đảm bảo toàn bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền điện tử…
 
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
5198608

Trực tuyến: 122

Hôm nay: 2525

Hôm qua: 6176