Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Nho Quan thực hiện chuyển đổi số cho gần 50% tổng số xã

Chủ nhật, 23/10/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Từ 3 xã làm điểm năm 2021, năm nay huyện Nho Quan tiếp tục nhân rộng cho 10 xã tiếp theo, đạt tỷ lệ gần 50% tổng số xã trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số. Đây là sự nỗ lực của huyện miền núi còn nhiều khó khăn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Đồng Phong, huyện Nho Quan

Nội dung chuyển đổi số cấp xã được tập trung vào 5 nhóm hoạt động chính gồm: xây dựng hạ tầng số, giao tiếp với người dân, thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu địa phương và các dịch vụ thông minh. 

Các xã cũng đã phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Đoàn Thanh niên để hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng thông minh theo định hướng của tỉnh và Chính phủ như: Sổ sức khỏe điện tử; Hệ thống định danh điện tử PostID; Bảo hiểm xã hội số VSSID... Là nơi gần dân, sát dân, chuyển đổi số cấp xã giữ vai trò quan trọng. 

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được UBND huyện Nho Quan quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ngay từ cấp cơ sở./.

Như Nguyệt (nbtv.vn)

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
5198046

Trực tuyến: 59

Hôm nay: 1963

Hôm qua: 6176