Thứ Ba, 05/12/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Kết quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nho Quan

Thứ ba, 15/08/2023

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của chuyển đổi số. Huyện Nho Quan cũng quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. 

Để triển khai chuyển đổi số thành công trên 3 lĩnh vực về: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, huyện Nho Quan đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tập trung đổi mới phương thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Đồng Phong, huyện Nho Quan

Đến tháng 06/2023, huyện đã chỉ đạo bộ phận một cửa cập nhật gần 400 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên hệ thống một cửa điện tử; tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là hơn 15.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến là hơn 12.000 đạt trên 79%; tất cả hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt 96,2%, xếp thứ 4 trong các huyện, thành phố trong tỉnh.

Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nho Quan là hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn.

Thời gian tới Nho Quan tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để phổ cập kỹ năng số cho người dân; áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin để bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng.

Nguyễn Giang 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
3504578

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 256

Hôm qua: 5375