Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Gia Viễn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thứ năm, 03/03/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Những năm qua, huyện Gia Viễn chú trọng công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số minh bạch, hiện đại, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

 
Các tổ chức, cá nhân giao dịch tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Gia Viễn

Xã Gia Lập (Gia Viễn) vừa đưa vào sử dụng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khang trang, các trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Chị Lê Thị Thu Hằng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Gia Lập cho biết: Xã Gia Lập có trên 9.000 dân nên nhu cầu giải quyết công việc hành chính ngày càng nhiều hơn. Thời gian qua, việc áp dụng CNTT trong giải quyết các TTHC đã đảm bảo nhanh gọn, kết quả trả hồ sơ trước hạn trên 90%, không có hồ sơ quá hạn; thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản trong hệ thống chuyển nhận văn bản và đáp ứng được việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. 

Đồng thời, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Lập cho biết: Xã Gia Lập xác định thực hiện CCHC là nhiệm vụ trọng tâm. 

Năm 2021, xã tập trung đầu tư xây mới phòng làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đầu tư máy tính, trang thiết bị để làm việc, tiếp công dân. Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức ở bộ phận "Một cửa" nâng cao ý thức tiếp công dân đảm bảo đúng quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ. Quan tâm rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Công bố, cập nhật, công khai các TTHC theo đúng quy định… Năm 2021, xã đã tiếp nhận trên 8.600 hồ sơ, TTHC, đã giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn. Xã Gia Lập luôn đứng trong tốp 5 xã đứng đầu về xếp hạng chỉ số CCHC trong toàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Viễn có 21/21 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện cơ chế "Một cửa" và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Để đẩy mạnh công tác CCHC gắn với chuyển đổi số, huyện Gia Viễn đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị viễn thông triển khai kết nối các hệ thống hạ tầng thông tin trọng yếu, dùng chung của huyện vào mạng truyền số liệu chuyên dùng, như Quản lý văn bản và Điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử đảm bảo ổn định, an toàn, thông suốt. 

Huyện đã chỉ đạo các đơn vị, các xã tăng cường sử dụng các phần mềm chuyên dùng như: Tài chính kế toán, quản lý tài sản, quản lý nhân sự. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Huyện Gia Viễn cũng quan tâm bố trí, cử cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận "Một cửa" cấp huyện, cấp xã, tham gia các lớp bồi dưỡng về tin học, đảm bảo yêu cầu về trình độ tin học của cán bộ, công chức theo quy định. 

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định chiếm 97,3%. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có máy tính đạt 90%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp huyện có máy tính đạt 100%. 

Bên cạnh đó, huyện quan tâm cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, tài chính công để các đơn vị chủ động trong triển khai công việc hành chính cơ quan, đơn vị, rà soát lại biên chế, đánh giá chất lượng biên chế, sắp xếp, bố trí biên chế đúng người, đúng việc, đúng năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính nhà nước. Việc đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện đã từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết công việc và trả kết quả, bảo đảm quy định về quy trình, thời gian; người dân hài lòng về thái độ phục vụ và đơn giản hóa các TTHC. 

Năm 2021, Hệ thống một cửa điện tử của huyện đã tiếp nhận hơn 31 nghìn hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là trên 16 nghìn hồ sơ; trên 99% hồ sơ liên quan đến giải quyết TTHC được giải quyết đúng hạn. 

Đồng chí Đinh Thúy Hằng, Trưởng phòng Nội vụ, UBND huyện Gia Viễn cho biết: Kết quả dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã huyện Gia Viễn đạt được khá cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về cơ sở vật chất, như chưa trang bị đầy đủ máy tính, máy scan, máy đếm số tự động; việc công bố, niêm yết công khai, quy trình giải quyết TTHC vẫn còn tình trạng chậm trễ và quá hạn; việc thực hiện nề nếp công vụ tại một số xã chưa được tốt. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế của năm 2021, năm 2022, huyện Gia Viễn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số. Trong đó, ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã kiện toàn xong bộ phận Một cửa theo quy định của UBND tỉnh; thực hiện đúng chế độ chi trả, trách nhiệm cho cán bộ làm việc tại bộ phận này. 

Tăng cường thêm cơ sở vật chất, đối với Bộ phận Một cửa cấp huyện sẽ chuyển trụ sở mới trong năm 2022, tạo điều kiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thuận tiện hơn. 

Đối với cấp xã, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bố trí máy tính, máy scan, máy đếm số tự động để đảm bảo cho cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tại bộ phận Một cửa trong việc giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ sở, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực hiện hành chính công, nề nếp công vụ, CCHC. 

Ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành quyết định kiểm tra công vụ, qua kiểm tra, Phòng Nội vụ có sự hướng dẫn cho cán bộ, công chức ở bộ phận Một cửa thực hiện tốt hơn nề nếp công vụ, giải quyết đúng quy trình công tác CCHC. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về CNTT, chuyển đổi số cho toàn bộ cán bộ, công chức và các đơn vị trên địa bàn. Xây dựng quy chế về việc giao ban tuần, giao ban tháng, đánh giá xếp loại với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa theo tuần, qua đó tăng cường nề nếp công vụ, đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh...
 

Bài, ảnh: Tiến Minh 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
5198792

Trực tuyến: 114

Hôm nay: 2709

Hôm qua: 6176