Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

"Năm 2022, Ninh Bình thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội"

Thứ năm, 08/12/2022

Sáng 7/12, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trang thông tiên điện tử Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

- Kính thưa chủ tọa kỳ họp!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh!

- Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trình bày Báo cáo Tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

Phần thứ nhất

 TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2022

I. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

1. Tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo; đã nổ ra xung đột giữa Nga - Ukraina kéo dài; thị trường thu hẹp; tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng chậm lại, nguy cơ lạm phát, suy thoái kinh tế là hiện hữu.

2. Trong nước: Dịch COVID-19 vẫn tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong những tháng đầu năm; chịu áp lực rất lớn từ lạm phát, khan hiếm hàng hóa và giá cả tăng cao; thị trường trái phiếu, bất động sản nhiều rủi ro; hoạt động kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn. Thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái "bình thường mới"; sớm ban hành Chương trình công tác, với 169 nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành là "Truy đến cùng, giải quyết triệt để", làm việc phải có kế hoạch cụ thể đảm bảo về thời gian, nguồn lực, phân công nhiệm vụ, rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan và lãnh đạo phụ trách trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì, tham dự 273 phiên họp, để kịp thời tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ; qua đó đã tạo được động lực, sự quyết tâm cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đã nhận được sự tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung vào một số quan điểm chỉ đạo, điều hành trọng tâm sau:

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 

UBND tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; luôn chủ động, tập trung, quyết liệt, thường xuyên, linh hoạt, huy động cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống dịch, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết theo phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19". Sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống; đảm bảo đủ các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh của người dân. Tập trung thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đạt mức cao ở tất cả các đối tượng, lứa tuổi. 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đảm bảo cho học sinh được tới trường học tập và vui chơi; hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhịp sống xã hội trở lại trạng thái bình thường mới; củng cố niềm tin, tạo sự an tâm, an toàn đối với người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tập trung tái cơ cấu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững với 5 nội dung quan trọng:

(1). Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị bàn và thống nhất các giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, khó khăn, thách thức, nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn; yêu cầu rà soát, đánh giá tổng thể các lĩnh vực sản xuất theo ngành, địa bàn để nắm chắc tình hình, hoàn thiện kịch bản, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng từng giai đoạn cụ thể. Xác định ngành dịch vụ là động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm, nhất là dịch vụ du lịch.

(2). Tăng cường quản lý ngân sách; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, công khai minh bạch trong chi tiêu ngân sách. Tiếp tục rà soát nợ xây dựng cơ bản; tập trung thực hiện các nội dung kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát các dự án đầu tư công kéo dài. Qua đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh luôn nằm trong tốp đầu của cả nước.

- Tăng cường công tác quản lý đô thị, tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn. Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình dự án trọng tâm, có vai trò chiến lược.

(3). Tập trung đổi mới toàn diện hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng đa chiều, đa phương thức, thực chất và hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

- Kiên định quan điểm không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không chạy theo tốc độ tăng trưởng mà chú trọng đến hiệu quả các dự án và chất lượng tăng trưởng, hướng tới sự phát triển bền vững. Đã tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản; trực tiếp tiếp xúc, làm việc với nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn về khảo sát và đề xuất đầu tư tại tỉnh.

 Thực hiện các Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp; đặc biệt là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng (vào thứ 5 của tuần cuối tháng) để trực tiếp nghe kiến nghị và xem xét, kịp thời giải quyết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận, đúng theo phương châm "chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp".

Tiếp tục tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022.

- Tăng cường hoạt động đối ngoại, đảm bảo ngày càng đi vào thực chất, nâng cao vị thế, vai trò của tỉnh.

(4). Phát triển đồng bộ văn hóa - xã hội đi đôi với phát triển kinh tế

- Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh; tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng cao. Thực hiện tốt các chính sách nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân.

(5). Nâng cao kỷ luật, kỷ cương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục, cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Công tác quốc phòng, an ninh được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Xác định năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, là năm hành động và quyết tâm tạo bước đột phá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trong trạng thái bình thường mới; bám sát sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thường xuyên, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đồng hành của HĐND tỉnh, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn thể Nhân dân; UBND tỉnh đã tập trung, chủ động, linh hoạt trong điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; qua đó, đã thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa kiểm soát thành công dịch COVID-19, vừa đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội:

 Kinh tế tiếp tục phục hồi trong trạng thái bình thường mới, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,62%; nông nghiệp được mùa; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, vượt kế hoạch đề ra; dịch vụ phục hồi và phát triển mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực du lịch đã có bước phát triển đột phá cả về chất lượng và số lượng. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới và đạt kết quả tốt. 

Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh mang tầm quốc gia, quốc tế. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư được đổi mới toàn diện cả về phương thức và cách thức. 

Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó có 03 chỉ tiêu đạt, 12 chỉ tiêu vượt và vượt cao.

Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực:

1. Về phát triển kinh tế:

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn tỉnh (theo giá SS 2010) năm 2022 tăng 8,62% so với năm 2021, vượt cao so kế hoạch đề ra. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy tăng 3,04%, cao nhất từ trước đến nay; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,67%, riêng công nghiệp tăng 5,96%; khu vực dịch vụ tăng mạnh mẽ, đạt 15,45%; thuế nhập khẩu, sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,99%.

Quy mô nền kinh tế đạt  81.775 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng, tăng 9,1 triệu đồng so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ với tỷ trọng dịch vụ là 44,2%; công nghiệp - xây dựng là 45,2%; nông, lâm, thủy sản là 10,6%. 

1.1. Sản xuất công nghiệp đã khắc phục khó khăn rất lớn trong những tháng đầu năm, duy trì đà tăng trưởng đạt 7,2%. Đã hỗ trợ Tập đoàn Thành Công xây dựng hoàn thành và khánh thành Nhà máy ô tô HTMV số 2 công suất 100.000 xe/năm.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 7,6% so với năm 2021 và vượt 7,8% kế hoạch năm. Cơ cấu vốn đầu tư có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 98%.

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; bố trí vốn đảm bảo tập trung, không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm. Đến ngày 25/11/2022 đã giải ngân đạt 93,9% kế hoạch vốn, luôn đứng trong tốp đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. 

Đẩy mạnh xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nhất là các công trình dự án trọng tâm, quan trọng, có tính chất chiến lược. Đã khởi công và triển khai thi công đảm bảo tiến độ xây dựng đường Đông - Tây giai đoạn 1 (dự kiến cơ bản hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2023, vượt tiến độ 1 năm), tuyến đường T21, đường ĐT.482, đường QL21B từ cầu Tu đến cầu Cọ… thông xe, khánh thành đường cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; khánh thành Âu Kim Đài; khởi công và thi công cơ bản hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường ĐT.477, đoạn từ ngã ba Gián Khẩu đến hết phạm vi Khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu, rút ngắn thời gian thi công khoảng 50%. 

Đặc biệt, đã tháo gỡ vướng mắc, tồn tại nhiều năm của một số dự án, như: Hoàn thành thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án thành phần Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công viên văn hóa Tràng An để tiếp tục thực hiện GPMB thôn Ích Duệ; điều chỉnh dự án và bảo vệ thi công xây dựng Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân Golf hồ Yên Thắng.

1.2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ lập các quy hoạch trên địa bàn tỉnh, nhất là hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định Quốc gia; cơ bản hoàn thiện quy hoạch vùng cấp huyện và quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn. Công tác phát triển đô thị được tăng cường, tỷ lệ đô thị hóa đạt 28,1%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác cấp phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng được thực hiện nghiêm túc.

1.3. Nông nghiệp phát triển toàn diện cả 3 khu vực: trồng trọt, chăn nuôi và thủy, hải sản; khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh đó là phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức tiên tiến, bền vững. Thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp góp phần tăng cao giá trị sản xuất. Giá trị sản xuất/1 ha đất canh tác đạt 150 triệu đồng, vượt 1,35% kế hoạch. 

- Công tác quản lý, bảo vệ, tuần tra, kiểm tra, trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng được chú trọng, nhất là đối với rừng trồng phòng hộ, đặc dụng.

- Công tác thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được tập trung. Kịp thời ứng phó với rét đậm, rét hại, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, sạt lở đất và gió mạnh trên biển. Đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân và phục vụ sản xuất.

- Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh, đạt kết quả tích cực; đến tháng 6/2022 100%  số xã đã đạt chuẩn NTM; trong đó có 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã NTM mới kiểu mẫu; 281 thôn NTM kiểu mẫu; có 7/8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Kim Sơn cơ bản đã hoàn thiện các tiêu chí để xét công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2023.

1.4. Các lĩnh vực dịch vụ phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 17,95% so với năm 2021, trong đó:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 71,6%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6,6% và vượt 12,5% kế hoạch năm; thị trường xuất khẩu mở rộng. Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 2,0%.

- Hoạt động vận tải phục hồi tích cực ở tất cả các lĩnh vực. Vận tải hành khách tăng gần 70%; vận tải hàng hóa tăng trên 43%; doanh thu tăng trên 47%.

- Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, thực hiện thành công Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch, tạo chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, có nhiều sản phẩm mới phục vụ du lịch, nhất là số phòng khách sạn 4, 5 sao đưa vào hoạt động và nhiều hoạt động du lịch được tổ chức, lượng khách đến với Ninh Bình đạt gần 3,7 triệu lượt, gấp 3,6 lần so với năm 2021, vượt 47,6% kế hoạch năm; doanh thu tăng gấp 3,7 lần; doanh thu trung bình trên 01 lượt khách gấp hơn 2 lần so với năm 2019.  Công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động dịch vụ du lịch được tăng cường, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. 

1.5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 ước đạt 23.300 tỷ đồng, tăng 16,4% so với dự toán, tăng 11,2% so với năm 2021. Trong đó: 

+ Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, XSKT) là 15.470 tỷ đồng, tăng 17,3% so với dự toán và tăng 16,3% so với năm 2021;

+ Thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.680 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 69,2% so với năm 2021; 

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 50 tỷ đồng; 

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.100 tỷ đồng, tăng 24,2% so với dự toán, tăng 36,7% so với năm 2021. 

- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm là 18.551 tỷ đồng, tăng 13,8% so với dự toán, tăng 17,5% so với thực hiện năm 2021. Trong đó: chi đầu tư phát triển chiếm 42,7% tổng chi ngân sách, tăng 16,5% so với dự toán; chi thường xuyên tăng 2,5%.

- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn cơ bản đảm bảo vốn tín dụng cho phát triển sản xuất và tiêu dùng, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng 7,5%. Tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng tăng 14%.

1.6. Công tác thu hút đầu tư được đổi mới mạnh mẽ, theo hướng thực chất; tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm là 5.817 tỷ đồng, tăng gấp 1,62 lần so với cùng kỳ.

- Công tác phát triển doanh nghiệp được tập trung chỉ đạo; đã đăng ký thành lập mới 1.057 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, tăng trên 41%; có 320 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại, tăng gần 50%.

1.7. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được tăng cường, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với 8/8 huyện, thành phố. 

- Công tác định giá đất, thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  đo đạc bản đồ, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, quản lý tài nguyên, khoáng sản được quan tâm, thực hiện đúng quy định.

- Công tác quản lý về biển, đảo, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.

2. Phát triển Văn hóa - xã hội và hoạt động đối ngoại

2.1. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và ổn định đời sống nhân dân

- Chính sách người có công với cách mạng được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt nhất trong điều kiện kinh tế - xã hội cho phép; đẩy mạnh các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn". Đã thực hiện giải quyết cho trên 3,2 nghìn lượt trường hợp người có công với cách mạng và thân nhân được hưởng trợ cấp theo đúng quy định; thăm, tặng quà với trên 282.000 suất quà, tổng trị giá trên 97 tỷ đồng cho các đối tượng.

- Công tác giảm nghèo tiếp tục là một trong những điểm sáng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,45%, vượt kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.

- Công tác lao động việc làm được quan tâm; tăng cường công tác đào tạo nghề, giáo dục định hướng, nâng cao chất lượng lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; đã giải quyết việc làm vượt 5,67% kế hoạch, xuất khẩu lao động đạt 100% kế hoạch năm.

- Thực hiện tốt công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,8%, vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục chủ động, kiểm soát tốt dịch COVID-19. Công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 2 lĩnh vực phòng bệnh và chữa bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

- Quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, chú trọng thực hiện bình đẳng giới. 

- Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chiến lược công tác dân tộc.

2.2. Phát huy vị trí, vai trò, sức mạnh nội sinh của văn hóa đối với sự phát triển bền vững. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình đến du khách trong nước và thế giới. Quần thể danh thắng Tràng An được Tổng Giám đốc UNESCO ghi nhận là một trong những mô hình mẫu mực, tiêu biểu nhất trên thế giới về sự kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững.

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao quần chúng được duy trì, thể thao thành tích cao đạt kết quả tốt tại các giải thi đấu quốc gia, quốc tế với 224 huy chương các loại, tăng 58 huy chương so với năm trước; phối hợp tổ chức thành công các giải thể thao quốc gia.

2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng cao, điểm trung bình các bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 xếp thứ 2 toàn quốc (tăng 01 bậc so với so với năm 2021), kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT tăng lên cả về số lượng và chất lượng giải. Ninh Bình là một trong ba tỉnh của cả nước dẫn đầu về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đến hết năm 2022 tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 88,8%; 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong giáo dục và đào tạo. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 98,1% trường Mầm non, 78,6% trường Tiểu học (mức độ 2), 100% trường THCS và 70% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, ngành tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tích cực triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo kế hoạch.

2.4. Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã khẳng định được vai trò là cầu nối trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở địa phương, nhiều tiến bộ khoa học công nghệ đã được ứng dụng và đưa vào cuộc sống. Tiếp tục thực hiện 2 đề tài, dự án cấp quốc gia; nghiệm thu 10 đề tài, dự án cấp tỉnh; triển khai 3 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi.

2.5. Các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực. Trong năm, tỉnh đã cử, cho phép 63 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập và giải quyết việc riêng tại nước ngoài... Chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp, làm việc, hướng dẫn 108 đoàn vào tham dự sự kiện chính trị của tỉnh, trao đổi học tập kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư.

3. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tư pháp, thanh tra, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, lãng phí

3.1. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, chỉ đạo.

3.2. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo gắn với thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2022 là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"; chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) tỉnh Ninh Bình năm 2021 xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố.

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh được nâng lên; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2020; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) xếp thứ 12/63. Tuy nhiên chỉ số PCI của tỉnh năm 2021 tiếp tục xếp thứ 58/63, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng yêu cầu. Duy trì hiệu quả và nâng cao vai trò Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp. Triển khai các ứng dụng, hệ thống thông tin trọng yếu, vận hành hoạt động hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. Năm 2021, tỉnh Ninh Bình xếp thứ 6 toàn quốc về chuyển đổi số.

3.3. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, thiết thực, phối hợp tổ chức thành công Lễ phát động Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phát động nhiều phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Kịp thời khen thưởng những điển hình tiên tiến, góp phần động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất và công tác. 

3.4. Hiệu quả quản lý nhà nước về Tư pháp được nâng lên, nhất là công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

3.5. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường và tập trung chỉ đạo. Trong năm 2022, các cơ quan nhà nước đã tiếp 2.609 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 2.057 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Công tác thanh tra được tập trung, quan tâm chỉ đạo, đảm bảo đúng định hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và nghiêm minh.

Công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực được tập trung chỉ đạo. Đã kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện; việc kê khai, công khai tài sản thu nhập bổ sung và hàng năm trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, công bố công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng, trang thông tin điện tử của các đơn vị để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng.

4. Về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

4.1. Lực lượng Quân sự: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, chất lượng được nâng lên; tổ chức Lễ đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đảm bảo trang trọng, hiệu quả. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng an ninh, đăng ký nam công dân đủ 17 tuổi, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, diễn tập chỉ huy và nhiều hoạt động khác đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ được quan tâm, tăng cường.

4.2. Lực lượng Công an: Chủ động nắm chắc và kiểm soát tình hình, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin. Đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh.

4.3. Lực lượng Bộ đội Biên phòng: Tăng cường tuần tra, nắm tình hình, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, vùng nước cảng; kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định đạt kết quả cao.

II. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

1. Khó khăn, hạn chế trong năm 2022

1.1. Trong lĩnh vực kinh tế

- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ; một số sản phẩm tồn kho lớn (như đạm, kính xây dựng, xi măng…); một số doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm. Tình hình dịch bệnh còn tiếp diễn trên đàn vật nuôi.

- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hạn chế; vẫn còn các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng.

- Tiến độ thi công một số công trình chuyển tiếp còn chậm; một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.

- Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tình trạng lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn giao thông, đê điều; xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số nhà máy, cơ sở sản xuất trong KCN, CCN.

1.2. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh

- Đời sống của một bộ phận người dân bị ảnh hưởng; việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân còn gặp khó khăn.

- Còn xảy ra tình trạng đình công, lãn công, nợ đọng bảo hiểm xã hội.

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại một số cơ sở giáo dục đã được tăng cường đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; còn tình trạng thiếu cục bộ giáo viên ở một số địa phương do tăng quy mô trường, lớp nhưng chưa được giao biên chế kịp thời.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp.

2. Nguyên nhân

2.1. Về khách quan

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới biến động phức tạp, khó lường, đặc biệt cuộc xung đột Nga-Ukraina kéo dài cùng dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 như: Gây ra sự thiếu hụt, chậm trễ cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, một số nhà máy phải tạm dừng sản xuất thời gian dài để bảo dưỡng, sửa chữa lớn… giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu đầu vào tăng cao kéo theo chi phí vận chuyển và các chi phí khác đều tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến phát triển các ngành, lĩnh vực. Một số đơn vị thi công có tâm lý kéo dài thời gian thi công, chờ đợi giá nguyên vật liệu ổn định trở lại mới triển khai; một số dự án do chi phí đầu vào tăng nên phải điều chỉnh, phê duyệt lại dự án.

2.2. Về chủ quan

- Phương pháp, cách thức quản lý lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm được đổi mới; chưa thực sự sâu sát, quyết liệt. Chất lượng một số đơn vị tư vấn còn chưa đảm bảo dẫn đến hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần.

- Một bộ phận cán bộ, công chức và người đứng đầu một số cơ quan đơn vị hiệu quả làm việc chưa đạt yêu cầu đề ra, còn có tâm lý e ngại, né tránh, sợ trách nhiệm trong triển khai thi hành công vụ. 

- Công tác theo dõi, dự báo để tham mưu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có thời điểm còn chậm, chưa sát thực tế. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc, có việc còn chưa đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp chưa cao; chưa thực sự quan tâm sâu sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động. 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát

Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tập trung cao độ, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; nguy cơ suy thoái kinh tế, sức ép lạm phát, tăng trưởng có xu hướng chậm lại, bên cạnh đó dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường. 

Tuy nhiên, với việc thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cùng với những thành quả đạt được trong những năm qua và sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự thống nhất, đồng thuận của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tiếp tục là tiền đề, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh. Trên cơ sở đó, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đặt ra là:

Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Khôi phục và tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị GRDP gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tập trung đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án trọng tâm, chiến lược. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hình thức sản xuất tiên tiến gắn với các sản phẩm OCOP và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả ngân sách, tài sản của nhà nước, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. 

Kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư; củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Về các chỉ tiêu chủ yếu: Có 16 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó có bổ sung các chỉ tiêu thành phần theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với mục tiêu đặt ra cao thể hiện quyết tập nỗ lực lớn, hướng tới sớm hoàn thành mục tiêu Đại hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

1.  Trọng tâm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Bám sát quan điểm phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; tập trung hoàn thành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung được đề ra trong Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề tồn đọng kéo dài, vừa lãnh đạo chỉ đạo những vấn đề phát sinh. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

1.2. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng khai thông hiệu quả không gian tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

1.3. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển; đẩy mạnh phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa.

1.4. Tiếp tục đổi mới cách thức thu hút đầu tư, cách tiếp cận các nhà đầu tư. Tập trung thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án lớn, nhất là xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị hiện đại, sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao, các vùng nông nghiệp sinh thái, xử lý rác thải sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch.

1.5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ngân sách, tài sản nhà nước, đầu tư công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường kiểm tra, xử lý dự án ngoài ngân sách, kiên quyết thu hồi đất các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả; tập trung kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

1.6. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng công tác giải quyết việc làm, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững; đến hết năm 2023 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Tập trung quy hoạch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô Hoa Lư, quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An… Phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, gắn hoạt động khoa học công nghệ với sản xuất, kinh doanh. Quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. 

1.7. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách nhằm khơi thông nguồn lực; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp; thay thế, điều chuyển các cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gây "ách tắc, điểm nghẽn" trong giải quyết TTHC; rà soát, thực hiện điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định hiện hành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp".

1.8. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức có hiệu quả công tác cải cách tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

2. Về nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế

Phấn đấu GRDP năm 2023 tăng 7,5% so với năm 2022.

2.1. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát huy tối đa công suất hiện có của các nhà máy; chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ô tô, nâng cao giá trị tăng thêm trong giá trị sản xuất các sản phẩm chủ lực, thu hút các dự án, nhất là các dự án FDI; tập trung thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác thải.

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp; hỗ trợ các dự án, nhà máy sớm hoàn thiện và đi vào sản xuất ổn định theo công suất thiết kế, nhất là Nhà máy HTMV số 2 của Liên doanh Thành Công - Hyundai. 

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 06 ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, triển khai hiệu quả các chương trình khuyến công quốc gia và địa phương, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

2.2. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, theo lợi thế từng tiểu vùng sinh thái, theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến. Phát triển chăn nuôi theo hướng áp dụng VietGAP. Phát triển các vùng nuôi thủy sản thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Tiếp tục thực hiện xây dựng NTM theo chiều sâu; phấn đấu đến hết năm 2023, tỉnh hoàn thiện xong các tiêu chí để trình các cấp có thẩm quyền công nhận tỉnh đạt chuẩn NTM.

2.3. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ. Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm du lịch mới, nhất là sản phẩm du lịch chất lượng cao. Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác các dự án dịch vụ du lịch.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch trong vùng Di sản.

- Phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại. Tăng cường công tác quản lý thị trường và giá cả.

2.4. Tổ chức quản lý, thực hiện tốt các Quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển đô thị tỉnh, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tỷ lệ đô thị hóa.

3. Về thu, chi ngân sách và đầu tư công

3.1. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023 ở mức cao nhất. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế và xử lý nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.

3.2. Tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; ưu tiên thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng XDCB đủ điều kiện thanh toán theo quy định và tập trung cho các công trình, dự án trọng tâm của tỉnh; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công; không phát sinh nợ xây dựng cơ bản. 

Tập trung cao độ hoàn thiện thủ tục, tổ chức giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng tâm, quan trọng.

4. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo

4.1. Về phát triển văn hóa, thể dục thể thao

- Tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô Hoa Lư. Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lớn, các lễ hội văn hóa. Tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, công nhân lao động, toàn dân đón Tết Nguyên đán 2023 an toàn, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm.

- Phát triển sâu rộng thể dục, thể thao quần chúng; củng cố, phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

4.2. Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, lao động việc làm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo. Phát triển đối tượng tham gia và thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm. 

4.3. Củng cố năng lực hệ thống y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có y đức, có năng lực chuyên môn vững vàng. Nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế. Tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng các cơ sở y tế công lập theo Kế hoạch của UBND tỉnh; đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện các chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo quy định.

4.4. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, công tác thông tin và truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; kiên cố hóa trường lớp theo hướng hiện đại và chuẩn hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục.

- Thực hiện tốt việc quản lý các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ; ưu tiên phát triển, ứng dụng công nghệ cao; tăng cường ứng dụng công nghệ xử lý môi trường, công nghệ chế biến và bảo quản các sản phẩm nông sản. Hỗ trợ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4.5. Bám sát và thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội.

5. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; kiểm soát chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường, kiên quyết loại bỏ những cơ sở gây ô nhiễm môi trường. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung cao công tác đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Đề án của UBND tỉnh đã ban hành.

- Chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

6. Về công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thi đua khen thưởng, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí

6.1. Về công tác xây dựng chính quyền: tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

6.2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2026; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

- Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp.

- Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

6.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Nhất là phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phát động.

6.4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp.

6.5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh và ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

7.1. Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội.

7.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Ninh Bình đến bạn bè trong nước, quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, UBND tỉnh trân trọng báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1953776

Trực tuyến: 84

Hôm nay: 789