Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

Thứ tư, 07/12/2022

Sáng 7/12, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười- kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại biểu cử tri ở cơ sở.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; thông qua 19 nghị quyết quan trọng; thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm. 

Các nội dung được xem xét và quyết định tại kỳ họp là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, nghiên cứu kỹ, tỏ rõ chính kiến khi thảo luận, tranh luận và quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp; tích cực tham gia chất vấn, làm rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục đối với những vấn đề nổi cộm, được đông đảo cử tri quan tâm, góp phần thành công cho kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc, HĐND tỉnh nghe đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Trong đó nhấn mạnh: Năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung, chủ động, linh hoạt trong điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, đã thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa kiểm soát thành công dịch COVID-19, vừa đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội. 

Kinh tế tiếp tục phục hồi trong trạng thái bình thường mới, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,62%; nông nghiệp được mùa; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, vượt kế hoạch đề ra; dịch vụ phục hồi và phát triển mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực du lịch. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh mang tầm quốc gia, quốc tế. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư được đổi mới toàn diện. 

Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó có 3 chỉ tiêu đạt, 12 chỉ tiêu vượt và vượt cao.

Năm 2023, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát và dự kiến 16 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó có bổ sung các chỉ tiêu thành phần theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với mục tiêu đặt ra cao, thể hiện quyết tâm, nỗ lực lớn, hướng tới sớm hoàn thành mục tiêu Đại hội. 

Tập trung 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về: công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; về phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, phấn đấu GRDP năm 2023 tăng 7,5% so với năm 2022; về thu, chi ngân sách và đầu tư công, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023 ở mức cao nhất, tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại...

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh. 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng với sự ủng hộ của các cấp, các ngành và cử tri trong tỉnh đã chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó kịp thời thống nhất giải quyết những vấn đề UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền. Hoạt động giám sát tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Công tác chuẩn bị kỳ họp chủ động, chu đáo; công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh được tập trung chỉ đạo đảm bảo quy định, từng bước nâng cao chất lượng, là cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nghị quyết, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2023, HĐND tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, của HĐND tỉnh. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trong đó chú trọng hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Nâng cao chất lượng giám sát trực tiếp tại kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, kiến nghị sau hoạt động giải trình và các cam kết sau trả lời chất vấn. Chuẩn bị các điều kiện trình HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Thực hiện tốt công tác thông tin, dân nguyện…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, khẳng định có được những kết quả trên là nhờ sự đồng lòng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc.

Phân tích bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới với những thuận lợi khó khăn và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đồng thời chỉ rõ những cơ hội, vận hội mới đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới phải đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, có chiều sâu, tầm nhìn xa và khát vọng lớn hơn. Đây là những vấn đề quan trọng rất cần các đại biểu HĐND tỉnh tập trung suy nghĩ, thảo luận và đóng góp ý kiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận: Để hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh trung bình khá của khu vực đồng bằng sông Hồng vào năm 2025, cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhất là những đổi mới quan trọng trong chủ trương, đường lối của Đảng như: Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới… 

Trong đó, đồng chí Bí thư khẳng định Ninh Bình tiếp tục kiên định với tầm nhìn chiến lược, đó là: phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh, chất lượng cao, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, di sản thiên nhiên và chăm lo đời sống nhân dân. 

Lưu ý nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần thống nhất quan điểm phát triển kinh tế xã hội theo hướng coi trọng chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch, phát triển nông nghiệp hàng hóa, bền vững. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch, nhất là Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, trước mắt là thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành việc trình tiêu chí tỉnh nông thôn mới trong năm 2023. Đảm bảo an sinh xã hội, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho những hộ nghèo, khó khăn về nhà trên địa bàn tỉnh. Chủ động rà soát lựa chọn các vấn đề ưu tiên; tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc kéo dài, tạo động lực, sự đột phá để phát triển…

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần phải có sự đổi mới trong tư duy, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất". 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng việc ra quyết định, giám sát thực hiện, để các chính sách đi vào thực tiễn. Trong hoạt động chất vấn cần tiếp tục đi sâu vào những vấn đề, nội dung đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, được cử tri quan tâm. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Nghiên cứu xây dựng và ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ những vấn đề quan trọng cấp bách, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, thu hút dự án đầu tư và các chính sách đảm bảo an sinh cho người dân… 

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu phải được thực hiện một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát các quy định của luật pháp, các chính sách và chủ trương của tỉnh để nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng trước khi quyết nghị thông qua, đảm bảo tính khoa học, tổng thể và khả thi cao. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết mà HĐND tỉnh sẽ thông qua; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trước nhân dân; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND nghe báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV và các báo cáo, tờ trình quan trọng khác. 

Theo đó, đồng chí Lê Văn Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV. 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV. 

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

Đồng chí Vũ Gia Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

 

Đồng chí Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội trình bày các Tờ trình: Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm 2020-2022".

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

Chiều nay, kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. 

Các nội dung kỳ họp Báo Ninh Bình sẽ tiếp tục cập nhật./.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1954217

Trực tuyến: 82

Hôm nay: 1230