Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí

Thứ ba, 26/07/2022

Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT về Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí là việc thể hiện hình thức nội dung, hoạt động tác nghiệp dễ gây hiểu nhầm là báo, chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử. 

Tiêu chí nhận diện “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội, về hình thức, nội dung, kỹ thuật, hoạt động thể hiện gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí hoặc một số tên miền sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí. 

Đối với biểu hiện “tư nhân hóa” trong hoạt động liên kết báo chí là cách mà cơ quan báo chí giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích.

Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại.

Chi tiết Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022


Lâm Vy

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692793

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 42