Thứ Sáu, 31/03/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Hiệu quả đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông

Thứ tư, 31/03/2021
Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, internet, có khả năng quản lý, kiểm soát chất lượng tín hiệu tới từng cụm loa. Tại Ninh Bình, hệ thống này đã được lắp đặt mô hình điểm tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô. Hệ thống bao gồm máy tính, micro, loa công suất 25W/loa, phần mềm quản lý và bộ thu phát truyền thanh internet sử dụng sim 3G, 4G để thu phát chương trình.
 

Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là giải pháp công nghệ hiện đại có nhiều ưu điểm hơn so với truyền thanh có dây và không dây FM, như: không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh; số lượng cụm loa không giới hạn; thu âm, phát thanh mọi lúc, mọi nơi đến từng cụm loa; dễ bảo dưỡng, dễ di dời khi cần; có thể lắp đặt mọi địa hình, mọi phạm vi khoảng cách; số hóa cho việc sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình; duyệt chương trình từ xa; chuyển tải chương trình sang các ứng dụng khác như trang thông tin điện tử của địa phương, quản lý lịch phát sóng tự động... Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông còn khắc phục được những hạn chế về mặt kỹ thuật, quản lý, vận hành so với hệ thống truyền thanh có dây/truyền thanh FM, như: quản lý tập trung, giám sát được hoạt động, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng bộ từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở; đồng thời giải quyết được bài toán thiếu nhân lực làm truyền thanh cơ sở hiện nay, thay thế phần lớn sức lao động trực tiếp trong quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật và sản xuất nội dung chương trình như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc chuyển đổi bản tin giấy sang giọng đọc...
 
Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”, ngày 8/6/2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu 100% Đài truyền thanh cấp xã được chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Đồng thời, phân kỳ chuyển đổi theo lộ trình ưu tiên đầu tư cho các xã có đài truyền thanh (hữu tuyến/FM) hư hỏng hoàn toàn, xuống cấp nghiêm trọng và các xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu hằng năm. Theo đó, phấn đấu từ nay đến năm 2025 mỗi năm thực hiện chuyển đổi từ 15-20 đài truyền thanh cấp xã. 
 
 
Đài truyền thanh xã Yên Hòa là đơn vị đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được lựa chọn thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên điều kiện sẵn có là hệ thống đài truyền thanh có dây với tổng số 46 điểm loa. Hiện nay xã đã áp dụng hình thức chuyển đổi văn bản giấy thành văn bản nói thông qua nền tảng trí tuệ nhân đạo AI để phát thanh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và của địa phương. 
 
Đồng chí Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa chia sẻ: “Qua triển khai tại địa phương, hoạt động của đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông rất hiệu quả và đem lại hiệu ứng tích cực, giúp tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận truyền thanh của xã. Đặc biệt đã giảm được nhân lực trong quá trình vận hành Đài mà vẫn đảm bảo đúng các quy định về hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã”.
 
Có thể nói, việc triển khai Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông sẽ góp phần tích cực từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng kịp thời, chủ động, chính xác và hiệu quả. Từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật tại cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở.

Tiến Quang
 
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
2249253

Trực tuyến: 35

Hôm nay: 676