Thứ Sáu, 31/03/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Kim Sơn nâng cao nhận thức người dân về chuyển đổi số

Thứ tư, 13/04/2022

Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số là nhiệm vụ khó và cần sự tham gia tích cực của người dân. Hiểu rõ như vậy nên thời gian qua, cùng với các giải pháp trọng tâm từ phía chính quyền địa phương, huyện Kim Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thói quen của người dân trong thực hiện các giao dịch hành chính công. 

Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

Thời gian qua, Kim Sơn đã quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, mạng di động, mạng truyền số liệu chuyên dùng theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phục số số hoá, chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, phân tích, xử lý dữ liệu… đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. 

Hiện tỷ lệ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 mà Trung tâm một cửa liên thông huyện và bộ phận một cửa cấp xã có thể tiếp nhận, giải quyết trực tuyến là trên 200 loại. Tuy nhiên, cái khó hiện nay, chính là thay đổi thói quen của người dân trong thực hiện các giao dịch hành chính công. Chính vì vậy, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trong đó việc nâng cao nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ về hành động của cán bộ, công chức, viên chức và cả người dân về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được xem là then chốt trong quá trình triển khai.

Với những giải pháp linh hoạt, tin tưởng trong thời gian tới, mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số ở Kim Sơn sẽ đạt được kết quả cụ thể, với sự tham gia hưởng ứng tích cực, thường xuyên hơn từ phía người dân và doanh nghiệp./.

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
2249104

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 527