Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Tài liệu chuyển đổi số

Chuyển đổi số: Cẩm nang cho doanh nghiệp

Thứ hai, 10/10/2022

Chuyển đổi số mang lại thay đổi lớn, làm gián đoạn toàn bộ nhiều ngành công nghiệp, đồng thời, lại tạo ra sự sáng tạo phá hủy giúp một số doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển kỷ lục. Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền Chuyển đổi số - Cẩm nang cho doanh nghiệp. 

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10

Thứ hai, 10/10/2022

Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền: "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tươi đẹp hơn cho người dân".

Trước đó, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

Chuyển đổi số: Cẩm nang cho cơ quan nhà nước

Chủ nhật, 09/10/2022

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền Chuyển đổi số - Cẩm nang cho cơ quan nhà nước.

Chuyển đổi số: Cẩm nang cho người dân

Thứ bảy, 08/10/2022

Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình trân trọng giới thiệu tài liệu Chuyển đổi số: Cẩm nang cho người dân. 
 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1954306

Trực tuyến: 88

Hôm nay: 1319