Thứ Ba, 16/08/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

100% TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thiết lập quy trình điện tử

Thứ hai, 01/08/2022

Tại Trung tâm, 100% TTHC từ khâu tiếp nhận và trả kết quả được số hóa xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ có nội dung thuộc bí mật nhà nước và những hồ sơ chưa thể số hóa)

Điện lực Ninh Bình tiếp nhận trên 20.760 hồ sơ trực tuyến đạt 99,01%

Chủ nhật, 31/07/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện tiếp nhận 20.929 hồ sơ, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 20.760 hồ sơ, đạt 99,91%.

Đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Thứ ba, 26/07/2022

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/BT-TTTT ngày 15/10/2018 quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Chủ nhật, 10/07/2022

Hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Công an tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Thứ tư, 06/07/2022

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; Đăng ký, quản lý con dấu;  Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Lĩnh vực Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân.

Sở Khoa học và Công nghệ xếp thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 

Thứ ba, 05/07/2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc công bố chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2021.

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 99,65%

Thứ hai, 04/07/2022

Đến nay, toàn bộ các thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, 100% Cục hải quan, Chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 99,65% doanh nghiệp tham gia.

Từ 01/7/2022, tất cả phí, lệ phí trong giải quyết TTHC sẽ tăng trở lại

Thứ năm, 30/06/2022

Kể từ ngày hôm nay 01/7, mức thu các khoản phí, lệ phí sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) điều chỉnh các khoản phí, lệ phí đó

Từ 01/7/2022, tất cả các loại phí, lệ phí giải quyết TTHC sẽ tăng trở lại

Thứ năm, 30/06/2022

Kể từ ngày 01/7/2022, mức thu các khoản phí, lệ phí sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) điều chỉnh các khoản phí, lệ phí đó. Trong đó, có các khoản phí, lệ phí tăng trở lại.

Quy định mới về việc công cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử

Thứ tư, 29/06/2022

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Thứ bảy, 25/06/2022

Ngày 23/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Hơn 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4

Thứ bảy, 11/06/2022

Đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có Cổng dịch vụ công để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trên 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Khẩn trương thực hiện quy trình liên thông điện tử

Thứ năm, 02/06/2022

Ngày 01/6/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3381/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử.

INFOGRAPHIC: Dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ phát sinh trực tuyến của các Bộ, địa phương từ 1/1-30/4/2022

Thứ hai, 09/05/2022

Hệ thống giám sát, đo lường của Bộ TT&TT đã thực hiện thống kê số liệu tự động, theo thời gian thực trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến 30/04/2022 về mức độ truy cập Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến.

Triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 06/05/2022

Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 26/UBND-PVHCC về việc triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong thực hiện TTHC

Thứ hai, 25/04/2022

Cổng Dịch vụ công quốc gia là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối, truy xuất dữ liệu từ các Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các giải pháp hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật do Văn phòng Chính phủ thống nhất xây dựng, quản lý. Người dân, tổ chức hay các doanh nghiệp chỉ cần truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia là có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ công cấp Bộ, cấp Tỉnh mà không cần phải đến Bộ phận một cửa các Bộ, ngành, địa phương.

Phê duyệt 24 dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Thứ tư, 06/04/2022

Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022. Theo đó, danh mục 24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 vừa được công bố, gồm 14 dịch vụ công thiết yếu với cá nhân và 10 dịch vụ thiết yếu với tổ chức.

Không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn đi làm thủ tục hành chính

Thứ tư, 16/02/2022

Từ ngày 18/2/2022, người dân đi làm thủ tục không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn

Cơ quan, tổ chức có thể kiểm tra tính chính xác của giấy tờ hộ tịch qua mã QR

Thứ hai, 14/02/2022

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 18/2, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, có thể quét mã QR trên bản đó để kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng.

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Thứ bảy, 12/02/2022

Ngày 09/2/2022, Văn phòng Chính phủ đã phát hành Thông cáo báo chí về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua xét Báo cáo của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Thứ năm, 20/01/2022

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Chủ nhật, 16/01/2022

Ngày 08 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1663437

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 21