Thứ Ba, 16/08/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

137 Hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Thứ sáu, 20/08/2021
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 74 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó có 46 chuỗi trồng trọt, 20 chuỗi chăn nuôi và 8 chuỗi thủy sản. Số HTX tham gia chuỗi là 137 HTX. Tổng diện tích liên kết hàng năm là 2.756,5 ha với 122.283 tấn sản phẩm đã được cung ứng thông qua các hợp đồng liên kết, giá trị ước đạt 641.148 triệu đồng.
 

 
Sản phẩm cá chạch sụn của HTX Yên Hòa
 
Chuỗi hình thành theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP là 11 chuỗi, chuỗi ở khâu sản xuất là 37 chuỗi, chuỗi ở khâu sơ chế và tiêu thụ là 5 chuỗi, chuỗi khép kín sản xuất - sơ chế, chế biến - tiêu thụ sản phẩm là 30 chuỗi.
 
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ cây con đặc sản an toàn Yên Hòa với 53 thành viên, sản xuất, kinh doanh các loại nông sản là cá chạch sụn, rau rút, rau cần và chuối tây Thái Lan; tổ chức ký kết các hợp đồng cung ứng giống và bao 22 tiêu trên 30 tấn cá chạch sụn thương phẩm với các doanh nghiệp, liên kết với Công ty TNHH Thỉnh Ca tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ký kết hợp đồng theo chuỗi khép kín từ cung ứng sản phẩm đầu vào: giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cá trạch đến thu hoạch, sơ chế, sấy khô, đóng góp và gắn với tiêu thụ sản phẩm đầu ra phục vụ cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 
 
 
Hợp tác xã nông nghiệp Đông Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh ký kết hợp đồng với các công ty Lan Ngọc (Ngọc Thị Tràng An), Doanh nghiệp tư nhân Bằng Tuyên, Công ty Phú Nông Thanh cung ứng giống, vật tư, phân bón... cho các hộ sản xuất đồng thời ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm (lúa làm giống) cho Giống cây trồng Ninh Bình, công ty giống Quang Minh, Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Hồng Quang. Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn xã Khánh Thành liên kết với tập đoàn Vingroup để được hỗ trợ kỹ thuật, đầu vào ngược lại hợp tác xã cung ứng sản phẩm đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đưa vào tiêu thụ trong các hệ thống siêu thị Vinmart...
 
Tuy nhiên, mức độ phổ biến liên kết ở các đối tượng sản xuất nông nghiệp trong tỉnh có sự khác nhau. Các mối liên kết này đang gặp rất nhiều khó khăn do tổ chức sản xuất nhỏ lẻ, khó khăn trong tồn trữ và bảo quản… đầu ra bấp bênh nên một số hình thức liên kết đã gãy vỡ. 
 
Ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng các giải pháp thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong đó phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 60% tổ chức kinh tế tập thể, họp tác xã nông nghiệp ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các hộ thành viên. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã.
 
Ngọc Thành
 
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1663436

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 20