Thứ Ba, 16/08/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hoạt động an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu ( NOSC)

Thứ năm, 16/06/2022
Bài viết khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1663437

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 21