Thứ Ba, 16/08/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã

Thứ hai, 13/06/2022
Bài viết khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1663436

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 20