Thứ Ba, 16/08/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Công bố công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020

Thứ sáu, 03/12/2021
Bài viết khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1663436

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 20